1. Elektrifikovaný
  2. Vodík
  3. Vodík

VODÍK

Prirodzene dokonalé palivo

Pokroková technológia od Toyoty je postavená na storočnom postupe reverznej elektrolýzy vody. Palivové články Toyota využívajú najhojnejšie zastúpený prvok v celom vesmíre: vodík, ktorý sa zlučuje s kyslíkom získavaným zo vzduchu. Touto jednoduchou chemickou reakciou sa vyrába elektrina poháňajúca vozidlo, pričom jediné emisie predstavuje čistá voda.

Ako funguje palivový článok

Palivové články majú veľmi jednoduchú konštrukciu: sú zložené z dvoch elektród a polymérovej elektrolytickej membrány. Polopriepustná membrána umožňuje iba prelínanie protónov, pričom katióny vodíka prúdia ku katóde, kde reagujú s aniónmi kyslíka. Elektróny z anódy sú presmerované do vonkajšieho elektrického obvodu, čím vzniká prúd potrebný na pohon vozidla. Palivové články sú bezúdržbové a nepodliehajú opotrebovaniu.

Popis procesu

Palivový článok pozostáva z dvoch elektród a membrány, cez ktorú prenikajú iba kladne nabité molekuly vodíka. Protóny vodíka sa zlučovaním s atómami kyslíka menia na vodu. Elektróny sú presmerované do elektrického obvodu, čím vzniká prúd na pohon vozidla.

[%build-alt%]
[%build-alt%]
[%build-alt%]
[%ico-alt%]
[%ico-alt%]
[%ico-alt%]

Palivový článok s meničom FCPC

Nová súprava palivových článkov je ľahšia, menšia a účinnejšia ako pri predošlej generácii. Jej umiestnením do prednej časti vozidla sa zlepšilo rozloženie hmotnosti a súčasne bolo možné navrhnúť priestornejšiu kabínu. Zlepšila sa aj odolnosť voči nízkym teplotám, a tak je plný výkon k dispozícii aj pri mimoriadne nízkych teplotách až -30 °C.

Zásobníky na vodík

Veľkoobjemové a ľahké zásobníky sú umiestnené mimo samotnej kabíny pod podlahou vozidla, čím prispievajú k nízkemu ťažisku. Pri kapacite 5,6 kg vodíkového paliva možno zaistiť dojazd 650 kilometrov. Pevná viacvrstvová konštrukcia zásobníkov garantuje bezpečnosť vo všetkých situáciách.

Elektromotor

Úplne prepracovaný elektromotor s kompaktnejším trakčným akumulátorom sa presunul nad zadnú nápravu, čo sa odrazilo v ideálnom rozložení hmotnosti (50:50) a lepšom jazdnom správaní Toyoty Mirai.

Vodíkový automobil

Vodíkové automobily na rozdiel od hybridov nepoužívajú spaľovací motor. Zostava palivových článkov produkuje všetku elektrinu potrebnú na pohon automobilu, pričom čerpá vodík z trojice zásobníkov zabudovaných pod podlahou vozidla. Toyota Mirai vo svojich zásobníkoch preváža celkovo 5,6 kg paliva. Na porovnanie – hmotnosť batérie elektromobilu s podobným výkonom činí 700 kg.

Toyota Mirai zdieľa s hybridnými modelmi 80 % komponentov!

[%comparison-alt-mirai%]
Elektromobil na palivové články
[%comparison-mirai-alt-1%]
Palivový článok
[%comparison-mirai-alt-2%]
Zásobníky na vodík
[%comparison-hybrid-alt-4%]
Prevodovka s dvoma elektromotormi
[%comparison-mirai-alt-4%]
Trakčný akumulátor
[%comparison-mirai-alt-5%]
Riadiaca jednotka so zostavou meniča (striedač a konvertor)
[%comparison-mirai-alt-3%]
Elektromotor s jednostupňovou prevodovkou
[%comparison-hybrid-alt-2%]
Palivová nádrž
[%comparison-hybrid-alt-1%]
Spaľovací motor
[%comparison-alt-hybrid%]
Hybrid

ČASTÉ OTÁZKY

Sú vozidlá na vodík bezpečné?

Odpoveď

Zásobníky Toyoty Mirai znesú 225 % menovitého tlaku, sú odolné voči rozdrveniu aj nárazom a dokonca odolajú aj priamemu zásahu strelnou zbraňou. V záujme maximálnej bezpečnosti sú zabudované mimo deformačnej zóny a pod priestorom pre cestujúcich, kde je konštrukcia vozidla ešte viac zosilnená. V prípade nehody sa prívod vodíka pomocou špeciálnych ventilov vypne. Akokoľvek je to nepravdepodobné, ak by zásobník predsa len netesnil, vodík okamžite unikne cez špeciálne vypúšťacie potrubie.
Sú nejaké zvláštne požiadavky v súvislosti s riadením a servisom vozidiel na vodík?

Odpoveď

Cestovanie s automobilom na palivové články nevyžaduje od vodiča nič zvláštneho. Jazda, tankovanie aj servis vozidla sú rovnaké ako pri vozidlách s klasickým alebo hybridným pohonom.
Ako dlho tankovanie vodíka trvá?

Odpoveď

Tankovanie Toyoty Mirai spravidla zaberie asi 5 minút, podobne ako pri vozidlách s benzínovým motorom.
Môžem s vozidlom na vodík parkovať v podzemných garážach?

Odpoveď

Áno. Na rozdiel od vozidiel na LPG alebo CNG je vodík 14x ľahší ako vzduch a rýchlo sa odparuje bez akéhokoľvek rizika. Vozidlá na vodík môžu vchádzať do uzavretých garáží, podzemných garáží aj bezemisných zón.
Ako sa vodík vyrába?

Odpoveď

Vodík je vysoko energetické palivo, ktoré možno vyrábať s nulovým vplyvom na životné prostredie. Aktuálne najobľúbenejšími spôsobmi výroby vodíka je použitie horúcej vodnej pary alebo elektrolýzy vody.
Je možné na Slovensku tankovať vozidlá na vodík?

Odpoveď

Podľa informácií zverejnených Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zabezpečenie vodíkových čerpacích staníc. V roku 2021 by mali byť k dispozícii 2 mobilné čerpacie stanice na vodík, jedna s minimálnym tlakom plnenia 350 barov a druhá s minimálnym tlakom plnenia 700 barov, ktorá bude väčšinou umiestnená v Bratislave.
Zdroj