Odťahová služba

Odťahová služba: +421 918 447 262

V prípade, že by bol pokus o uvedenie vozidla späť do pojazdného stavu neúspešný alebo sa ukázal byť nepraktickým, zaistí Toyota Eurocare odtiahnutie vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota. Ak vyvstane nutnosť uschovania vozidla do doby, než bude otvorený príslušný najbližší autorizovaný servis, Toyota Eurocare zaistí a zaplatí úschovu tohto vozidla až do výšky 75 €.

Asistenčná služba tiež zaistí prepravu akéhokoľvek prívesu alebo karavanu (so štandardným 50 mm závesným spojovacím zariadením) pripojeného k vozidlu do toho istého autorizovaného servisu Toyota. V prípade odtiahnutia vozidla s hybridným pohonom musí byť odtiahnutie vykonané na hydraulickej plošine. Za účelom otvorenia zákazky pred zahájením opravy vozidla, Toyota Eurocare zaistí a zaplatí vhodnú dopravu (taxi, vlak) jednej osoby do daného servisu 1× tam a späť.

Maximálny finančný limit na túto službu je 40 EUR.

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Jednotka v spoľahlivosti TÜV Report 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1